วันที่ 25 เดือน สิงหาคม ปี 2560     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560