วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม ปี 2560     งานประมูลรถของเดือนกรกฎาคมขอทำการงดนะครับ