วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม ปี 2548     พัฒนสินสิลซิ่ง เปิดสาขาใหม่ เดือนมิถุนายนนี้