วันที่ 23 เดือน มิถุนายน ปี 2560     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560