วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม ปี 2560     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560