วันที่ 21 เดือน เมษายน ปี 2560     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560