วันที่ 24 เดือน มีนาคม ปี 2560     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560