วันที่ 23 เดือน กันยายน ปี 2559     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559