วันที่ 15 เดือน มีนาคม ปี 2548     ข่าวดีสำหรับชาวเชียงราย