วันที่ 18 เดือน มีนาคม ปี 2559     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559