วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559