วันที่ 22 เดือน มกราคม ปี 2559     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559