วันที่ 25 เดือน ธันวาคม ปี 2558     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558