วันที่ 1 เดือน ธันวาคม ปี 2558     เรื่องง่ายๆ กับการซื้อประกันรถยนต์ด้วยตัวเอง แค่มีพี่หมีเป็นตัวช่วย