วันที่ 1 เดือน กันยายน ปี 2547     ข่าวดี! สำหรับลูกค้าที่ภาษีหมดอายุ เกิน 3 ปี