วันที่ 1 เดือน มกราคม ปี 2540     พัฒนสินฯ มอบของสมมนาคุณให้กับลูกค้าทุกท่านที่มาทำประกันภัยรถยนต์, ทำ พ.ร.บ. และต่อภาษีรถยนต์กับทางบริษัท