วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2556     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556