วันที่ 5 เดือน ตุลาคม ปี 2553     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2553