วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม ปี 2547     ขอแสดงความยินดี กับ ผจก.สาขาหางดง