วันที่ 12 เดือน มกราคม ปี 2553     พัฒนสินจัดประมูลรถ 16 มกราคมนี้