วันที่ 1 เดือน มีนาคม ปี 2546     ข่าวดี! สำหรับลูกค้าชั้นดี