ล้อแม็กวงโต+ยางแก้มเตี้ย กับ 2 แง่มุมที่แตกต่าง   (17/3/2549)