"ทุบกระจกรถยนต์ฉกทรัพย์" อันตรายใกล้ตัวที่พึงระวัง  (1/7/2556)