ข้อควรรู้ก่อนใช้ก๊าซ ... LPG หรือ NGV  (25/6/2551)