ชื่อตำแหน่ง :  ผู้จัดการสาขาย่อย ในเขต จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

ลักษณะงานโดยย่อ :   บริหารจัดการงานภายในสาขา การปล่อยสินเชื่อ การตรวจสอบสินเชื่อ การจัดเก็บหนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร :  30 ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา :   ปวส.-ปริญญาตรี

สาขา :   ทุกสาขา

ประสบการณ์ :   มีประสบการณ์ในการทำงานบริษัทไฟแนนซ์ ตำแหน่งผู้จัดการสาขา/หัวหน้าสาขา ไม่ต่ำกว่า 3 ปี เป็นคนในพื้นที่ ที่ตั้งสาขา

รายละเอียด :   บริหารจัดการ การปล่อยสินเชื่อ การตรวจสอบสินเชื่อ การจัดเก็บหนี้ ในสาขา จ.นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี กำแพงเพชร

ช่วงเวลาที่รับสมัคร :   1 พฤศจิกายน 2559


 ชื่อตำแหน่ง :  ตำแหน่งที่สนใจหรือต้องการสมัครทิ้งไว้

ลักษณะงานโดยย่อ :   มีประสบการณ์ และเป็นคนในพื้นที่สาขาที่เปิด จะได้รับการพิจารณาเป้นพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร :  ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา :   ปวส.ขึ้นไป

สาขา :   ทุกสาขา

ประสบการณ์ :   หากมี จะได้รับการพิจารณาเป้นพิเศษ

รายละเอียด :   โปรดระบุ ตำแหน่ง และสาขา/จังหวัด ที่สนใจ

ช่วงเวลาที่รับสมัคร :   1 พฤศจิกายน 2559


 ชื่อตำแหน่ง :  พนักงานการเงิน-ธุรการ ประจำ สาขาตะพานหิน โพทะเล จ.พิจิตร

ลักษณะงานโดยย่อ :   ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกการนำเงินฝากธนาคาร - ทำใบสำคัญจ่ายเช็ค - นำส่งภาษีและทำรายงาน - ปิดงบการเงินและทำรายงานประกอบงบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร :  หญิง / อายุ 22-35 ปี

วุฒิการศึกษา :   ปวส.ขึ้นไป

สาขา :   ทุกสาขา

ประสบการณ์ :   หากมีประสบการณ์ด้านงานเช่าซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - รักงานบริการ - เป็นคนในพื้นที่ตั้งสาขา - ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน - ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง - ประจำสาขาย่อย ในอำเภอต่างๆ ในจังหวัด

รายละเอียด :   

ช่วงเวลาที่รับสมัคร :   1


 ชื่อตำแหน่ง :  พนักงานสินเชื่อ-จัดเก็บ ประจำสาขาอ.หนองบัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ลักษณะงานโดยย่อ :   -หาลูกค้า --ตรวจสอบพิจารณาสินเชื่อ -ติดตามลูกค้า - รักงานบริการ - เป็นคนในพื้นที่ตั้งสาขา - ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน - ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง - สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร :  ชาย/23 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา :   ปวส.ขึ้นไป

สาขา :   ทุกสาขา

ประสบการณ์ :    เป็นคนในพื้นที่สาขาที่ตั้ง - หากมีประสบการณ์ด้าน งานเช่าซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

รายละเอียด :   

ช่วงเวลาที่รับสมัคร :   1 พฤศจิกายน 2559


 ชื่อตำแหน่ง :  พนักงานสินเชื่อ-จัดเก็บ ประจำสาขาอ.วังเจ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก

ลักษณะงานโดยย่อ :   -หาลูกค้า --ตรวจสอบพิจารณาสินเชื่อ -ติดตามลูกค้า - รักงานบริการ - เป็นคนในพื้นที่ตั้งสาขา - ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน - ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง - สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร :  ชาย/23 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา :   ปวส.ขึ้นไป

สาขา :   ทุกสาขา

ประสบการณ์ :   - เป็นคนในพื้นที่สาขาที่ตั้ง - หากมีประสบการณ์ด้าน งานเช่าซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

รายละเอียด :   

ช่วงเวลาที่รับสมัคร :   1 พฤศจิกายน 2559


 ชื่อตำแหน่ง :  ผู้จัดการสาขาย่อย ในเขต จังหวัดภาคกลาง หลายอัตรา

ลักษณะงานโดยย่อ :   บริหารจัดการงานภายในสาขา การปล่อยสินเชื่อ การตรวจสอบสินเชื่อ การจัดเก็บหนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร :  30 ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา :   ปวส.ขึ้นไป

สาขา :   ทุกสาขา

ประสบการณ์ :   - มีประสบการณ์ในการทำงานบริษัทไฟแนนซ์ ตำแหน่งผู้จัดการสาขา/หัวหน้าสาขา ไม่ต่ำกว่า 3 ปี - เป็นคนในพื้นที่ ที่ตั้งสาขา

รายละเอียด :   บริหารจัดการ การปล่อยสินเชื่อ การตรวจสอบสินเชื่อ การจัดเก็บหนี้ สาขาย่อยในจังหวัดจังหวัดชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี อยุธยา

ช่วงเวลาที่รับสมัคร :   1 พฤศจิกายน 2559