สำนักงานใหญ่ และ สาขาช้างคลาน
เลขที่ 414/8-9 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053-204333 , 053-205154
โทรสาร : 053-204543
E-Mail Address :  cpl@pattanasin.com

 

สาขาหางดง
เลขที่ 86 ม.9 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ : 053-822299 , 053-823957
โทรสาร : 053-823955
E-Mail Address :  cpl@pattanasin.com

 

สาขาลำพูน
เลขที่ 111/1 ม.2 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053-532999 , 053-532900
โทรสาร : 053-511511
E-Mail Address :  cpl@pattanasin.com

 

สาขาเชียงราย
เลขที่ 66/2 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-750817 ถึง 8
โทรสาร : 053-750639
E-Mail Address :  cpl@pattanasin.com

 

สาขาลำปาง
เลขที่ 336/1-2 ถ.บ้านเชียงราย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 054-310699 , 054-310695 ถึง 8
โทรสาร : 054-311121
E-Mail Address :  cpl@pattanasin.com

 

สาขาป่าซาง
เลขที่ 625/1 ม.1ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โทรศัพท์ : 053-556889
โทรสาร : 053-556900
E-Mail Address :  cpl@pattanasin.com

 

สาขาแพร่
320 - 320/1 หมู่ 7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-627588, 054-627055
โทรสาร : 054-627833
E-Mail Address :  cpl@pattanasin.com

 

สาขาพะเยา
286/24 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 054-412877, 054-413838
โทรสาร : 054-412878
E-Mail Address :  cpl@pattanasin.com

 

สาขาน่าน
เลขที่ 14 ม.7 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน (หน้าวัดสมุน) 55000
โทรศัพท์ : 086-4318387
โทรสาร : 054-771514
E-Mail Address :  cpl@pattanasin.com

 

สาขาเชียงคำ
เลขที่ 314 ม.6 ถ.เทิง-เชียงคำ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โทรศัพท์ : 054-416333
โทรสาร : 054-416288
E-Mail Address :  cpl@pattanasin.com

 

สาขาแม่สะเรียง
เลขที่ 74/1 หมู่3 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 053-621122, 053-621199
โทรสาร : 053-621543
E-Mail Address :  cpl@pattanasin.com

 
ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ และติชม

 
   ชื่อ :  *
   นามสกุล :  *
   E-Mail :  *
   เรื่องที่ต้องการเสนอแนะ ติชม :  *
   ข้อความที่ต้องการส่งถึงบริษัทฯ :