'
"
 
ยกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพ
 
 
ระวังโรคที่อาจมากับ "รถติด" นาน ๆ