'
"
 
Bucket Seat แรงไม่แรง .... ก็ขอให้มี
 
 
วิธีขับเกียร์อัตโนมัติของคนที่เคยขับเกียร์ธรรมดา
 
 
ความพร้อมของรถ...ก่อนติดเครื่องเสียง
 
 
วัสดุต่าง ๆ ของตัวแรง ของแต่งเพิ่มแรง .... แพง ...แต่ทนกว่า
 
 
หมอนพิงศีรษะ ปรับแค่ไหนปลอดภัย